Detail projektu

Automatizované metody a nástroje pro vývoj spolehlivých paralelních a distribuovaných systémů

Období řešení: 1. 1. 2004 - 31. 12. 2006

Typ projektu: grant

Kód: GA102/04/0780

Agentura: Grantová agentura České republiky

Program:

Název anglicky
Automated methods and tools supporting development of reliable parallel and distributed systems
Typ
grant
Klíčová slova

Modeling, simulation, verification, prototyping, parallel, distrubuted

Abstrakt

Cílem projektu je rozvoj stávajících a návrh nových automatizovaných metod a nástrojů pro modelování a prototypování moderních paralelních a distribuovaných systémů a pro ověřování korektnosti těchto systémů a nebo jejich částí na úrovni specializovaných abstraktních modelů i prototypů. Řešení vychází převážně z původního matematického modelu objektově orientovaných Petriho sítí, který byl vytvořen řešiteli na FIT VUT v Brně a který spojuje výhody vysokoúrovňových Petriho sítí s výhodami objektově orientovaných návrhových technologií. Pro potřeby ověřování korektnosti uvažovaných systémů budou rozvíjeny metody efektivní simulace a formální analýzy a verifikace, včetně možnosti paralelního či distribuovaného řešení. Projekt přinese metodologii a příslušné počítačové nástroje pro podporu modelování a prototypování paralelních a distribuovaných systémů s využitím vybraných metod formální analýzy a verifikace. Vyvinuté počítačové nástroje budou integrovány ve formě otevřeného prostředí, využitelného jak pro podporu navazujícího výzkumu, tak v reálných aplikacích.

Řešitelé
Češka Milan, prof. RNDr., CSc. (UITS FIT VUT) , hlavní řešitel
Haša Luděk, Ing. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Kočí Radek, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Rábová Zdeňka, doc. Ing., CSc. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Publikace

2008

2007

2006

2005

2004

Nahoru