Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci 3. veřejná soutěž programu Doprava 2020+
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Detail projektu

Ochrana letectví před nízkoenergetickými lasery

Období řešení: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2025

Typ projektu: grant

Kód: CK03000036

Agentura: Technologická agentura České republiky

Program: 3. veřejná soutěž programu Doprava 2020+

Název anglicky
Aviation protection against low-energy lasers
Typ
grant
Klíčová slova

Letectví, nízkoenergetické lasery, Policie ČR

Abstrakt

Primárním cílem projektu je navrhnout strukturu technického vybavení s přidruženou algoritmickou základnou a experimentálně ověřit možnosti využití optoelektronického systému detekce a lokalizace nízkovýkonových laserových zdrojů, které ohrožují bezpečnost letecké dopravy. Zařízení bude vytvořeno na míru pro aplikačního garanta (Policie ČR). Dalším cílem je ověření možnosti využití tohoto systému pro odhalování UAS tak, aby mohl být zapojen do systému provozovatel infrastruktury. Takový systém může být umístěn v okolí libovolného letiště a bude pokrývat nejen vlastní VPD ale i oblast příletových a odletových tratí (STAR, SID), kde jsou letadla nejvíce zranitelná, což bude zpracováno jako rozšíření další funkcionality systému.

Řešitelé
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. (UIFS FIT VUT) , hlavní řešitel
Burget Radek, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Dyk Tomáš, Ing. (UPSY FIT VUT)
Goldmann Tomáš, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Kanich Ondřej, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Malaník Petr, Ing. (UITS FIT VUT)
Mika Monika, Ing. (UITS FIT VUT)
Orság Filip, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Regéciová Dominika, Ing. (UIFS FIT VUT)
Rydlo Štěpán, Ing. (UITS FIT VUT)
Nahoru