Detail projektu

TENACITy: Travelling intelligENce Against CrIme and Terrorism

Období řešení: 1. 9. 2022 - 31. 8. 2025

Typ projektu: grant

Kód: 101074048

Agentura: Evropská komise EU

Program: HORIZON EUROPE

Název česky
TENACITy: Cestující inteligence proti kriminalitě a terorismu
Typ
grant
Klíčová slova

blockchain, PNR, API, Ethereum, IPFS

Abstrakt

Orgány odpovědné za bezpečnost používají údaje ve svých informačních systémech jako základ pro rozhodování, které má vliv na bezpečnost evropských občanů. Podle nedávné zprávy Evropského účetního dvora o využívání informačních systémů EU bylo zjištěno, že jednotlivé země mají odlišné vnímání a metodiky, jak by měla být správa údajů řešena; úředníci z orgánů pro vnitřní bezpečnost uvedli, že ne všechny soubory údajů jsou zahrnuty v jejich systémech, zatímco jiné údaje buď nejsou úplné a přesné, nebo nejsou zadávány ve správném včas. V téže zprávě se uvádí, že existují regulační a "kulturní" problémy, podle nichž některé země neprovádějí všechny funkce nabízené v centrálních systémech EU prostřednictvím svých vnitrostátních systémů. TENACITy předpokládá, že tyto problémy bude řešit problémy tím, že navrhne přístup založený na třech pilířích: (a) Moderní a účinné nástroje pro využívání zpravodajských údajů o cestování ze strany bezpečnostních složek. orgány: TENACITy navrhuje interoperabilní otevřenou architekturu pro integraci a analýzu více transakcí, historických dat a dat z jiných zdrojů. a behaviorálních údajů z různých zdrojů, a to s využitím digitálních technologií, které mění pravidla hry; b) školení a zvyšování povědomí o digitálních technologiích a jejich využití pro
pracovníků orgánů pro vnější vztahy: TENACITy předpokládá vytvoření "živé laboratoře", která bude organizovat hackathony, workshopy pro všechny relevantní pracovníky, kteří budou mít možnost se zapojit do projektu. zúčastněné strany, které by měly prospěch z využívání údajů o cestujících a navrhovaných digitálních technologií; c) holistický přístup k trestné činnosti; d) spolupráce se zainteresovanými stranami. prevenci: Vizí TENACITy je zavést a demonstrovat rámec pro správu informací o cestování, který bude zahrnovat holistický přístup k prevenci kriminality, zajistí, že navrhované digitální technologie budou podporovat identifikaci způsobu operandi zločineckých a teroristických organizací a zapojí do procesu řízení tvůrce politik, kteří budou zkoumat, jakým způsobem se nové nástroje poskytnou nové možnosti pro utváření předpisů.

Řešitelé
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , hlavní řešitel
Dolejška Daniel, Ing. (UIFS FIT VUT)
Jeřábek Vladimír, Ing. (UIFS FIT VUT)
Koutenský Michal, Ing. (UIFS FIT VUT)
Lichtner Ondrej, Ing. (UIFS FIT VUT)
Perešíni Martin, Ing. (UITS FIT VUT)
Pluskal Jan, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Nahoru