Detail projektu

Řízení peristaltického čerpadla s využitím kombinace neuronových sítí, experimentálních měření a numerických simulací

Období řešení: 1. 3. 2022 - 31. 12. 2022

Typ projektu: grant

Kód: FIT/FSI-J-22-7952

Agentura: Vysoké učení technické v Brně

Program: Vnitřní projekty VUT

Název anglicky
Peristaltic pump control using a combination of neural networks, experimental measurements and numerical simulations
Typ
grant
Klíčová slova

fyziologický průtok

Abstrakt

Napodobení fyziologického průtoku je v současnosti velkou výzvou, a to zejména u medicínských metod (např. veno-arteriální extrakorporální membránová oxygenace), kde je funkce srdce zastoupena čerpadlem. Tato pulzující vlna se vyskytuje v mnoha in vitro fantomových studiích, žádná z nich však nehodnotí míru hemolýzy v čerpadle, jelikož to v těchto aplikacích není předmětem zájmu. Cílem projektu je vyvinout peristaltické čerpadlo, které produkuje fyziologickou vlnu a současně tak snižuje míru hemolýzy.

Řešitelé
Kohút Jan, Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Publikace

2022

Nahoru