Detail projektu

WIM LA - Camea SV

Období řešení: 1. 3. 2022 - 31. 5. 2023

Typ projektu: smluvní výzkum

Objednatel: CAMEA, spol. s r. o.

Název anglicky
WIM LA - Camea SV
Typ
smluvní výzkum
Abstrakt

v 1. etapě projektu zpracovat a modifikovat algoritmy detekce, pořizování snímků, identifikace vozidel a dokumentace pro prostředí specifické pro cílovou zemi Latinské Ameriky, ve 2. etapě potom vyhodnocení algoritmů podle experimentálně pořízených dat v cílové zemi Latinské Ameriky a aktualizace algoritmů podle získaných dat, u obou etap dodání díla, tedy software

Řešitelé
Hajduk Petr, Ing. (Děkanát FIT VUT) , hlavní řešitel
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT)
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. (UIFS FIT VUT)
Nesvedová Šárka (Děkanát FIT VUT)
Poledňová Pavla (Děkanát FIT VUT)
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Nahoru