Detail projektu

INSEM - Camea SV

Období řešení: 1. 7. 2022 - 31. 5. 2023

Typ projektu: smluvní výzkum

Objednatel: CAMEA, spol. s r. o.

Název anglicky
Intelligent Sensors for Traffic Monitoring - Camea SV
Typ
smluvní výzkum
Klíčová slova

inteligentní senzor, radar, edge computing, cloud computing

Abstrakt

1. Etapa průzkum možností fúze a příprava prvotního souboru postupů

1. 7. 2022 30.11.2022
Prozkoumání možnosti zpracování fúze kamerových dat (obraz) a senzorových dat získaných z 3D radarového senzoru (point cloud) a zpracování postupů pro takovou fúzi dat. Cílem je zejména:

Připravit ve spolupráci s CAMEA (a další spolupracující firmou COGNITECHNA) dataset dopravních scén s obrazovými a radarovými daty i s anotacemi (nejméně 500 záběrů).
Připravit strukturu neuronové sítě a připravit vstupní data tak, aby byla se sítí kompatibilní s cílem analýzy dat pro detekci objektů, jejich klasifikaci a kategorizaci.
Připravit algoritmy realizující analýzu dat neuronovou sítí (typu CNN), vybrat pro tento software vhodnou knihovnu pro běh ve smart camera systému CAMEA (na bázi Intel Atom).
Experimentálně realizovat prvotní verzi konfiguraci sítě a ověřit kompatibilitu a základní funkčnost (například na detekci vozidel).

2. Etapa optimalizace fúze a zpracování ověřeného souboru postupů

1. 12. 2022 31.5.2023
Optimalizace parametrů fúze a dodání aktualizované verze příslušného souboru postupů pro fúzi obrazu a 3D dat (point cloud). Cílem je zejména:

Optimalizovat samotný postup detekce tak, aby detekoval objekty v dopravě se spolehlivostí alespoň 90% (přesné metriky a kategorie objektů budou upřesněny v průběhu 1. etapy).
Zrychlit detekci tak, aby na smart camera systému probíhala detekce v reálném čase (rychleji, než je proud objektů, přesné parametry budou upřesněny v 1. etapě).
Připravit postupy realizující analýzu dat neuronovou sítí a připravit ji pro provoz jak na nasbíraném datasetu, tak i v podmínkách reálného vstupu dat.
Ověřit připravený optimalizovaný software v laboratorních podmínkách blížících se reálnému provozu (z pohledu algoritmů a toku dat, nikoli nutně v nasazení přímo v silničním provozu).

Řešitelé
Hajduk Petr, Ing. (Děkanát FIT VUT) , hlavní řešitel
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Kula Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Nesvedová Šárka (Děkanát FIT VUT)
Nahoru