Detail projektu

Tescan - Automatická mineralogická analýza

Období řešení: 17. 5. 2022 - 15. 12. 2022

Typ projektu: smluvní výzkum

Objednatel: TESCAN Brno, s.r.o.

Název anglicky
Automated mineralogical analysis
Typ
smluvní výzkum
Klíčová slova

mineralogická analýza, algoritmus

Abstrakt

Předmětem díla je návrh a zhodnocení algoritmu pro řešení problému oddělení dotýkajících se částic v automatické mineralogické analýze (dále problém dotýkajících se částic). Automatická mineralogická analýza je kvantitativní analýza mineralogických vzorků, která využívá automatický sběr a zpracování obrazových a spektroskopických dat z rastrovacího elektronového mikroskopu. Obrazovými daty se pro účely díla rozumí mapa (rastrový obraz) intensit signálu z detektoru zpětně odražených elektronů (dále BSE). 

Řešitelé
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Obrusníková Petra, Bc. (Děkanát FIT VUT)
Reich Bořek, Ing. (UPGM FIT VUT)
Produkty

2022

Nahoru