Detail projektu

Plánování a evidence improvizovaných úkrytů

Období řešení: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025

Typ projektu: grant

Kód: VK01030082

Agentura: Ministerstvo vnitra České republiky

Program: 1 VS OPSEC

Název anglicky
Planning and records of improvised shelters
Typ
grant
Klíčová slova

improvizovaný úkryt, metodika, software, HZS ČR

Abstrakt

Hlavním cílem projektu je vytvořit certifikovanou metodiku a software pro identifikaci, dokumentaci a evidenci improvizovaných úkrytů na území obce. Vytvořená metodika a software budou určeny pro použití ze strany obcí při výběru improvizovaných úkrytů na svém území. Na úrovni HZS ČR budou sloužit pro centrální evidenci a pokročilé vyhodnocení kvality vytipovaných improvizovaných úkrytů a jejich klasifikaci do předdefinovaných kategorií dle stupně poskytované ochrany. Vedlejším cílem projektu je otestování vytvořené metodiky a softwaru na souboru pěti vybraných obcí. Výsledky tohoto testování budou následně publikovány v rámci monografie a poslouží jako příklad dobré praxe pro využití ze strany dalších obcí.

Navrhovaný projekt naplňuje svou inovativností hlavní cíl programu OPSEC. Naplňuje přitom níže uvedené dílčí cíle: 
1) Výsledky projektu přinášejí systemizaci a digitalizaci procesu plánování a evidence improvizovaných úkrytů, čímž naplňují 1. dílčí cíl programu (zefektivnění plánování, koordinace a regulace). Vytvořená certifikovaná metodika a software přitom poskytnou komplexní řešení na úrovni plánování improvizovaného ukrytí jak pro orgány obcí, které zajišťují ukrytí osob na svém území, tak pro organizační složky HZS ČR pro vedení evidence úkrytů na ústřední a krajské úrovni. 
2) Plánování a evidence improvizovaných úkrytů prostřednictvím metodiky a softwaru vytvořeného v rámci projektu výrazně přispěje ke zvýšení dostupnosti úkrytů pro obyvatelstvo v souladu s 2. dílčím cílem programu (zvýšení dostupnosti služeb bezpečnostního systému) a v souvislosti s tím také ke zmírnění následků některých mimořádných událostí a krizových situací v souladu se 7. dílčím cílem programu (zmírnění následků).

Originalita návrhu projektu spočívá v komplexním přístupu k problematice improvizovaného ukrytí, který dosud v metodických dokumentech v ČR chybí. Navrhovaná certifikovaná metodika tak bude obsahově zahrnovat všechny kroky potřebné k určení, vyhodnocení a evidenci improvizovaných úkrytů na území obce včetně jejich následné digitalizace (viz Metodologie). Významným prvkem bude rovněž doplnění certifikované metodiky o doprovodný software a monografii s příklady využití metodiky při řešení ukrytí na území konkrétních obcí. Za novátorské lze považovat rozdělení metodiky i softwaru do dvou uživatelských úrovní: 1) základní úroveň pro uživatele bez odborného vzdělání na jednotlivých obecních úřadech; 2) pokročilá úroveň pro centrální vyhodnocení a evidenci improvizovaných úkrytů na úrovni organizačních složek HZS ČR. Výše uvedené řešení má zajistit, že metodika bude pro obce snadno aplikovatelná a nebude jim přinášet zbytečné administrativu navíc (veškerá dokumentace bude vygenerována automaticky pomocí vytvořeného softwaru na základě zadaných údajů). Tato jednoduchost má obce motivovat k širšímu plánování improvizovaných úkrytů na svém území.

Řešitelé
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Klíma Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Bařina David, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Kreslík František, Ing. (CVT FIT VUT)
Kuchynka Marek, Ing. (CVT FIT VUT)
Nahoru