Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci 7. veřejná soutěž - Programu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Detail projektu

EMIR - Vestavěná inteligence s podporou 5G pro autonomii robotů a aplikace pro monitorování chytrých měst

Období řešení: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025

Typ projektu: grant

Kód: FW07010052

Agentura: Technologická agentura České republiky

Program: 7. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

Název anglicky
EMIR - 5G-Enhanced Embedded Intelligence for Robotic Autonomy and Smart City Monitoring Application
Typ
grant
Klíčová slova

5G sítě; COGNITECHNA; připojení

Abstrakt

Projekt se zaměřuje na využití pokročilých vlastností 5G sítí (např. tzv. slicingu) pro rozšíření stávajících a nových výrobků COGNITECHNA s cílem využití existujících a postupně rozšiřovaných standardů 5G (a vyšších) sítí, s případným příspěvkem k novým standardům. Některá stávající řešení firmy COGNITECHNA s.r.o. jsou dnes odkázána na komunikaci prostřednictvím 4G sítí a pro některé aplikace na přenos dat pouze v místech, kde je možné je připojit prostřednictvím standardního kabelu sítě Ethernet, případně, kde je dostupná dedikovaná síť WiFi. Projekt umožnění implementování nové funkcionality, kterou není v současné době možné poskytnout v požadovaném rozsahu či kvalitě.

Řešitelé
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Juříček Zdeněk, Sr. (CVT FIT VUT)
Ondřej Karel, Ing. (UPGM FIT VUT)
Skokanová Jana, Mgr. (CVT FIT VUT)
Starka Tomáš, Ing. (UPGM FIT VUT)
Nahoru