Detail projektu

Answer to EC Tender CNECT/LUX/2022/OP/0030 - LANGUAGE TECHNOLOGY SOLUTIONS Lot 2

Období řešení: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2024

Typ projektu: smluvní výzkum

Objednatel: Evropská komise EU

Program: Digital Europe Programme

Název česky
Odpověď na výběrové řízení EK CNECT/LUX/2022/OP/0030 - JAZYKOVÁ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ Položka 2
Typ
smluvní výzkum
Abstrakt

Tato výzva k podávání nabídek implementující program Digitální Evropa (DIGITAL) v oblasti jazykových technologií má dosáhnout tří konkrétních cílů:1. usnadnit malým a středním podnikům, nevládním organizacím, veřejné správě a akademické obci využívání evropských služeb strojového překladu webových stránek;2. podporovat vytváření open source řešení pro rozpoznávání řeči v evropském jazyce;3. provádět tržní studie o jazykových technologiích a široce šířit jejich výsledky s cílem podpořit zavádění jazykových technologií v Evropě. Tato výzva k předkládání nabídek zahrnuje: vytvoření a propagaci sady otevřených automatizovaných řešení pro překlad webových stránek připravených k použití , vytvoření open source základního prototypového řešení pro rozpoznávání řeči, stejně jako provádění průzkumu trhu jazykových technologií a široké šíření jejich výsledků.

Řešitelé
Szőke Igor, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Schwarz Petr, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Veselý Karel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Filip David, Mgr. et Mgr., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Han Jiangyu, M.Eng. (UPGM FIT VUT)
Heřmanský Hynek, prof. Ing., Dr.Eng. (UPGM FIT VUT)
Kocour Martin, Ing. (UPGM FIT VUT)
Kudla Radim, Ing. (Phonexia)
Pešán Jan, Ing. (UPGM FIT VUT)
Polok Alexander, Ing. (UPGM FIT VUT)
Skácel Miroslav, Ing. (UPGM FIT VUT)
Švec Ján, Ing. (UPGM FIT VUT)
Nahoru