Detail projektu

Služby pro systém řízení a monitoringu vody v retenčních nádržích

Období řešení: 1. 11. 2022 - 30. 4. 2023

Typ projektu: smluvní výzkum

Objednatel: Logimic, s.r.o.

Název anglicky
Services for Water Management and Monitoring Systems in Retention Basins
Typ
smluvní výzkum
Klíčová slova

dashboard, chytré město, IoT, retenční nádrž, senzor

Abstrakt

Cílem projektu je vývoj specializované služby pro výzkum a vývoj prototypu softwarové komponenty pro vizualizaci senzorových dat a tvorbu programovací logiky mezi senzory, v rámci inovativního softwaru pro řízení retenčních nádrží s cílem úspory pitné vody. Softwarová komponenta umožní zpracování a vizualizaci dat na dashboardu webové či mobilní aplikace a umožní definovat programovou logiku mezi připojenými (zobrazenými) zařízeními, kdy v závislosti na stavu vody, případně gradientu úbytku vody v retenční nádrži bude možné ovládat silový okruh čerpadel. Programová logika dashboardu bude navržena s ohledem na intuitivnost ovládání uživatelem a agnosticitu vzhledem k použitým zařízením, kdy bude podporovat různá zařízení typu hladinoměr a spínací relé od různých výrobců.

Řešitelé
Hynek Jiří, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , hlavní řešitel
John Petr, Ing. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Moravčík Tomáš, Bc. (FIT VUT)
Nahoru