Detail projektu

Bezpečné dopravní systémy s pokročilou technologií

Období řešení: 1. 1. 2024 - 31. 12. 2025

Typ projektu: grant

Kód: VB02000081

Agentura: Ministerstvo vnitra České republiky

Program: Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH) - II. veřejná soutěž

Název anglicky
Safe and Secure Traffic Systems with Advanced Technology
Typ
grant
Klíčová slova

monitorování silniční dopravy; bezpečnost; kamery; dopravní systémy 

Abstrakt

Cílem projektu je vytvořit nové systémy pro monitorování silniční dopravy s pokročilými technologiemi pro zajištění větší bezpečnosti. Zvýšení bezpečnosti spočívá v nových funkcích jak ve vestavěných v senzorech, zejména kamerách, které jsou součástí dopravních systémů, tak i v cloudových (serverových) systémech, které data z kamer a dalších senzorů zpracovávají. Nové funkce spočívají zejména v nových postupech detekce různých druhů objektů v dopravě (zejména vozidel různých druhů a dalších objektů relevantních pro dopravu), v cloudových (serverových) systémech potom jde o lokalizaci vozidel, monitorování jejich druhu, počtu, pohybu a identifikace na základě registračních značek i dalších vizuálních rysů, dále jde o predikci jejich pohybu a intervalů mezi vozidly (případně další dopravně relevantní údaje podle potřeby uživatelů). Dalším cílem je zlepšení zabezpečení celého propojeného systému kamer a serverů i zajištění autenticity dat. 

Řešitelé
Beran Vítězslav, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Špaňhel Jakub, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Bambušek Daniel, Ing. (UPGM FIT VUT)
Bařina David, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Kreslík Martin (CVT FIT VUT)
Kuchynka Marek, Ing. (CVT FIT VUT)
Otrusina Lubomír, Ing. (UPGM FIT VUT)
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Nahoru