Detail projektu

SPEECON - Speech driven interfaces for consumer applications

Období řešení: 1. 1. 2003 - 31. 12. 2003

Typ projektu: grant

Kód: IST-1999-10003

Agentura: European Commission Directorate General Information Society Unit D4 - Human Language Technologies

Program:

Název česky
SPEECON - Řečová rozhraní pro spotřební aplikace
Typ
grant
Řešitelé
Pollák Petr, doc. Ing., CSc. (FEL ČVUT) , hlavní řešitel
Černocký Jan, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Jenderka Petr, Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Kašpárek Tomáš, Ing. (CVT FIT VUT) , spoluřešitel
Otáhalová Sylva (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Produkty

2003

2000

Nahoru