Detail projektu

Architektury sítí pro vestavěné systémy

Období řešení: 1. 1. 2005 - 31. 12. 2007

Typ projektu: grant

Kód: GA102/05/0467

Agentura: Grantová agentura České republiky

Program:

Název anglicky
Architectures of Embedded Systems Networks
Typ
grant
Klíčová slova

vestavěné systémy, bezdrátovává komunikace, internetové technologie

Abstrakt

Navrhovaný projekt se zabývá výzkumem koncepce návrhu sítí vestavěných systémů, která se uplatní u průmyslových aplikací. Projekt zahrnuje vývoj nástrojů zaměřených na specifikaci a  návrh, zejména na aplikační specifikace a na rychlý návrh prototypu. Pozornost bude zaměřena na tvorbu architektur sítí vestavěných systémů. Bude řešen přístup k Internetu jednotlivými prvky průmyslových distribuovaných vestavěných systémů, které využívají jak pevného tak i bezdrátového spojení. Zvolené architektury pro průmyslové aplikace budou vyvíjeny při dodržení mezinárodních standardů. Výzkum bude zahrnovat bezdrátové technologie jako je WiFi, Bluetooth nebo ZigBee. Tyto architektury by měly zajistit veškeré požadavky na spolehlivost a bezpečnost průmyslových aplikací vestavěných systémů. Druhou úlohou je migrace kódu v síti vestavěných systémů. Sítě vestavěných systémů používají různé procesory a výsledkem jejich činnosti je splnění společného cíle. Architektury vestavěných systémů by měly i při různých typech procesorů  zajistit jejich spolehlivou a bezchybnou činnost. Pro vývoj bude použit jazyk UML, který umožní vlastní návrh, realizaci a optimalizaci vnitřních komunikací v síti vestavěných systémů a mezi jednotlivými vestavěnými systémy, zejména pro rychlý vývoj prototypu a ověření jeho funkce. Druhým vývojovým nástrojem je automatické generování cílového kódu pro rychlé ověření funkce jednotlivých dílů, které budou použity v distribuovaných a vestavěných systémech.

Řešitelé
Srovnal Vilém, prof. Ing., CSc. (FEI VŠB) , hlavní řešitel
Bílek Jan, Doc. Ing., CSc. (FEL ČVUT) , spoluřešitel
Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Dvořák Václav, prof. Ing., DrSc. (UPSY FIT VUT)
Vrba Radimír, prof. Ing., CSc. (STI VUT)
Zezulka František, prof. Ing., CSc. (UAMT FEKT VUT)
Publikace

2007

2006

2005

Nahoru