Detail projektu

Využití obrazových segmentačních technik pro rekonstrukci 3D modelů objektů z obrazu

Období řešení: 1. 1. 2005 - 31. 12. 2005

Typ projektu: grant

Kód: FR59/2005/G1

Agentura: Fond rozvoje vysokých škol MŠMT

Program:

Název anglicky
Image segmentation techniques for reconstruction of 3D models of objects from image
Typ
grant
Klíčová slova

zpracování obrazu, segmentační techniky, rekonstrukce objektů, zpracování medicínských dat

Abstrakt

Hlavním cílem projektu je analýza a vylepšení současných obrazových segmentačních technik vhodných  pro rekonstrukci 2D, 2.5D a 3D modelu objektů na základě jejich obrazu. Jednotlivé segmentační techniky budou testovány na systému pro rozšířenou víceuživatelskou video komunikaci. Ukazuje se, že dosavadní metoda rekonstrukce reliéfního (2.5D) modelu člověka není dostatečně robustní. Důvodem jsou chyby vzniklé při segmentaci vstupního obrazu. Kvalita segmentace tak přímo ovlivňuje kvalitu rekonstruovaného modelu uživatele a tím realističnost komunikace.

Široké využití segmentačních metod umožní použít výsledky projektu i pro analýzu medicínských dat. Segmentované obrazy z CT/MR dat budeme zpracovávat existujícím systémem pro tvorbu 3D modelů kostí a tkání. Cílem je proces segmentace zautomatizovat.

Řešení projektu se budou moci účastnit také studenti v rámci svých ročníkových projektů a diplomových prací. Jejich tvůrčí činnost podpoříme vytvořením základního nástroje pro zpracování a segmentaci obrazu. Další vývoj pak bude probíhat ve spolupráci se studenty.

Řešitelé
Beran Vítězslav, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Kršek Přemysl, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Španěl Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Publikace

2005

Nahoru