Detail projektu

Nové směry ve výzkumu a využití hlasových technologií

Období řešení: 1. 1. 2005 - 31. 12. 2007

Typ projektu: grant

Kód: GA102/05/0278

Agentura: Grantová agentura České republiky

Program:

Název anglicky
New trends in research and application of voice technology
Typ
grant
Klíčová slova

hlasové technologie;automatické rozpoznání řeči;multi-lingualní systémy;verifikace a rozpoznání řečníka;rozpoznání spojité řeči;audiovizuální zpracování řeči;rozsáhlé řečové databáze;dialogové systémy;optimalizace prozodie

Abstrakt


Projekt navazuje na předchozí úspěšný výzkum v oblasti zpracování řeči podporovaný GA ČR, zahájený komplexním projektem (1996 až 2001) a následovaný současným úkolem (2002-2004). Díky nim došlo k propojení všech předních českých pracovišť zabývajících se analýzou, rozpoznáváním a syntézou řeči a k rozvinutí spolupráce při řešení výzkumných úkolů, přesahujících zaměření jednotlivých dílčích týmů. Na této spolupráci je postaven i předkládaný projekt. Vychází z dosavadních výsledků v oblasti zpracování signálů, z existence vlastních rozsáhlých databází pro tvorbu akustických modelů použitelných v rozpoznávání i při syntéze, z propracovaných metod pravděpodobnostního modelování jazyka i ze zkušeností získaných návrhem funkčních prototypů. S ohledem na současné světové trendy bude hlavní pozornost zaměřena na rozvoj metod a algoritmů použitelných v distribuovaných a autonomních mobilních zařízeních, v rozpoznávacích systémech s velmi rozsáhlými slovníky, v hlasových syntezátorech pro interaktivní komunikační služby, v úlohách automatického přepisu zvukových nahrávek např. zpravodajství, rozhovorů, apod. Řešeno bude též multimodální zpracování řeči s podporou vizuální informace a rovněž otázky spojené s rozpoznáváním osob podle hlasu. Hlavní prioritou bude uplatnit všechny nové poznatky v prostředí češtiny s ohledem na její specifické potřeby.

Řešitelé
Černocký Jan, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Grézl František, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Chalupníček Kamil, Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Karafiát Martin, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Matějka Pavel, Ing. (UREL FEKT VUT) , spoluřešitel
Motlíček Petr, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Schwarz Petr, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Szőke Igor, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Publikace

2007

2006

2005

Produkty

2008

2005

Nahoru