Detail projektu

Metody a nástroje pro automatizované odhalování softwarových chyb

Období řešení: 1. 1. 2006 - 31. 12. 2008

Typ projektu: grant

Kód: GP102/06/P076

Agentura: Grantová agentura České republiky

Program:

Název anglicky
Methods and Tools for Automated Bug Detection in Software
Typ
grant
Klíčová slova

Formální analýza a verifikace, software, Java, objektově orientované Petriho sítě

Abstrakt

Tento projekt spadá do oblasti analýzy a verifikace softwaru, která je dlouhodobě aktuálním výzkumným tématem, protože na správnost a spolehlivost softwaru jsou vzhledem k jeho dnešnímu rozšíření prakticky do všech oblastí lidské činnosti kladeny značné požadavky. Prvním cílem projektu je pomocí případové studie zhodnotit a porovnat aktuálně dostupné nástroje pro automatickou detekci chyb v softwaru. Jako případová studie bude použita některá případová studie z projektu SegraVis nebo bude vybrána z oblasti open-source software. Na základě výsledků této případové studie pak budou programové nástroje, do jejichž vývoje je navrhovatel zapojen (tedy nástroje založené na objektove orientovaných Petriho sítích dlouhodobe vyvíjené na pracovišti navrhovatele a nástroje založené na symbolickém provádení Java programu, které jsou vyvíjeny na univerzite Miláno-Bicocca), rozvíjeny směrem k jejich lepší využitelnosti v praxi. Pokračování současné intenzivní spolupráce navrhovatele se zahraničním týmem je dalším významným přínosem tohoto projektu.

Řešitelé
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , hlavní řešitel
Publikace

2008

2007

2006

Produkty

2008

2007

Nahoru