Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail projektu

HoliDes - Holistic Human Factors and System Design of Adaptive Cooperative Human-Machine Systems

Období řešení: 01.10.2013 - 30.09.2016

Kód: 7H13004

Agentura: Artemis Joint Undertaking

Program: Společné technologické iniciativy

Název česky
HoliDes - Holistické lidské faktory a návrh systémů adaptivního rozhraní člověka s počítačem
Typ
grant
Abstrakt
HoliDes se věnuje vývoji a kvalifikaci Adaptivních kooperativních rozhraní mezi člověkem a strojem (AdCoS) kde mnoho lidských subjektů a mnoho strojů jednají společně, kooperativně a vysoce adaptivním způsobem. Přizpůsobují se přitom jeden druhému a kontextu situace, čímž se zaručí plynulost spolupráce a dosažení výsledků. Takové systémy s vyššími úrovněmi automatizace jsou nezbytně nutné pro zvýšení bezpečnosti a pro zvýšení důvěry lidských operátorů. Adaptivnost podobných systémů je přitom výrazně limitovaná. Vývoj a obzvláště kvalifikace a certifikace systémů AdCoS včetně vestavěných systémů ještě nejsou dostatečně zpracovány v prostředí průmyslového vývoje. Nedostatek adekvátních prostředků pro dosažení souladu s lidskými faktory a bezpečnostními regulacemi může návrháře systémů nutit zjednodušit systémy, aby dosáhli jejich certifikovatelnosti. Toto zjevně výrazně limituje velký potenciál AdCoS systémů, který by mohly mít na bezpečnost. Pro uvolnění tohoto potenciálu, HoliDes zkoumá dosažitelné možnosti pro formalizaci adaptace strategií v těchto systémech. Toto bude dosaženo vývojem technik a nástrojů v pěti výzkumných oblastech: (1) automatická rekonfigurace AdCoS systémů založená například na prediktivních modelech člověka operujících v reálném čase; (2) holistickém formálním modelování a akcelerované analýze (člověka i stroje); (3) nová empirické analýzy úloh, zkoumání a validace systémů AdCoS; (4) formalizované metodologie založené na modelech a empirické; (5) integrace všech technik a nástrojů v Human Factors Reference Technology Platform (HF-RTP) pro dosažení spolupráce a pro podpoření lidských faktorů během celého životního cyklu vývoje systému. Vytvořený HF-RTP bude úzce napojen na technicky orientovaný CESAR RTP, což umožní holistický vývoj a kvalifikaci z obou perspektiv: z perspektivy lidských faktorů i technického návrhu systémů.
Řešitelé
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Bartl Vojtěch, Ing. (UPGM FIT VUT)
Bednář Martin, Bc. (FIT VUT)
Behúň Kamil, Ing. (UPGM FIT VUT)
Brázda Kryštof (FIT VUT)
Fiedor Jan, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Fitz Jan (FIT VUT)
Grossmann Jan, Bc. (FIT VUT)
Havel Jiří, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Kajan Rudolf, Ing. (UPGM FIT VUT)
Kozák David, Bc. (FIT VUT)
Kukaň Tomáš, Bc. (FIT VUT)
Matýšek Michal, Ing. (UPGM FIT VUT)
Otáhalová Sylva (UPGM FIT VUT)
Páldy Alexander, Ing. (UPGM FIT VUT)
Pavelková Alena, Ing. (UPGM FIT VUT)
Růžičková Martina
Sochor Jakub, Ing. (UPGM FIT VUT)
Szentandrási István, Ing. (UPGM FIT VUT)
Špaňhel Jakub, Ing. (UPGM FIT VUT)
Švejčara Jan
Zachariáš Michal, Ing. (UPGM FIT VUT)
Publikace

2015

Nahoru