Detail projektu

Vývoj systémů založený na modelech

Období řešení: 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009

Typ projektu: grant

Kód: GP102/07/P306

Agentura: Grantová agentura České republiky

Program:

Název anglicky
Model Based System Development
Typ
grant
Klíčová slova

vysokoúrovňový návrh, modelování, metamodelování, simulace, adaptivní software

Abstrakt

Podstatným rysem současných softwarových systémů je jejich rostoucí složitost. V oblasti vývoje těchto systémů je proto v popředí zájmu jednak zvyšování efektivity vývojového procesu, ale také zvyšování spolehlivosti vyvíjených systémů. Jedním z aktivně rozvíjených přístupů je aplikace vysokoúrovňových formálních modelů a teorie modelování a simulace. Klíčovou myšlenkou je modelovat softwarové systémy takovými prostředky, které umožňují jednoduchý a spolehlivý způsob ověřování modelů a plynulý přechod od modelů k cílové aplikaci. Navrhovaný projekt je zaměřen na základní výzkum v oblasti pokročilých modelovacích a simulačních technik ve vývoji softwarových systémů. Zejména se zaměřuje na integraci vybraných typů vysokoúrovňových modelů, na integraci modelů a aplikačního prostředí a na možnosti využití modelů ve spojení s metaúrovňovými architekturami ve vývoji adaptivního softwaru. Projekt navazuje na zkušenosti a výsledky, které již pracoviště navrhovatele v této oblasti získalo.

Řešitelé
Kočí Radek, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , hlavní řešitel
Publikace

2010

2009

2008

2007

Produkty

2008

Nahoru