Detail projektu

Biomarker - Vytipování markerů, screening a časná diagnostika nádorových onemocnění pomocí vysoce automatizovaného zpracování multidimenzionálních biomedicínských obrazů

Období řešení: 1.7.2006 - 30.6.2011

Kód: 2B06052

Agentura: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Program: Zdravý a kvalitní život

Název anglicky
Biomarker - Determination of markers, screening and early diagnostics of cancer diseases using highly automated processing of multidimensional biomedical images
Typ
grant
Klíčová slova
zpracování obrazu, bioinformatika
Abstrakt
Předmětem výzkumu jsou nové postupy zpracování obrazových dat z fluorescenční mikroskopie a microarrays, které v kombinaci s genomickými a proteomickými technikami značení a sledování vybraných součástí buňky pomáhají při vytipování markerů, screeningu a časné diagnostice nádorových onemocnění. U těchto postupů zpracování obrazových dat se zaměřujeme nejen na kvalitu a robustnost, ale také na rychlost a možnost vysokého stupně automatizace. Zkoumány jsou možnosti zvýšení rychlosti bez snížení kvality, mimo jiné pomocí hardwarové akcelerace vybraných metod zpracování obrazu pomocí speciálních počítačových karet. Zrychlení a automatizace analýzy obrazů buněk a jejich součástí jsou nutnými předpoklady pro zvýšení množství zpracovaných buněk či pacientů a tím i počtu studií, statistické významnosti výsledků a pro umožnění zkoumání i řídkých jevů. Projekt je realizován v úzké spolupráci mezi molekulárními biology a informatiky.
Řešitelé
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Publikace

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Produkty

2011

2009

2008

2007

Nahoru