Detail projektu

Pokročilé formální přístupy v návrhu a automatické verifikaci počítačových systémů

Období řešení: 1. 1. 2007 - 31. 12. 2009

Typ projektu: grant

Kód: GA102/07/0322

Agentura: Grantová agentura České republiky

Program:

Název anglicky
Advanced Formal Approaches in the Design and Verification of Computer-Based Systems
Typ
grant
Klíčová slova

formální modely, simulační verifikace, formální verifikace, model checking

Abstrakt

Vysokoúrovňový návrh a formální verifikace jsou jednou z perspektivních cest, jak dosáhnout vyšší spolehlivosti a bezpečnosti počítačových systémů. Předkládaný projekt navazuje na zkušenosti a výsledky řešitelského týmu a na existující spolupráci se špičkovými zahraničními pracovišti a koncipuje základní výzkum takových pokročilých formálních přístupů, vycházejících z teorie systémů, logiky, teoretické informatiky a umělé inteligence, které jsou aplikovatelné v oblastech vysokoúrovňového návrhu a formální verifikace. Předpokládá, že tyto přístupy mohou výrazně pomoci tam, kde metody verifikace založené na hrubé síle selhávají. Projekt zahrnuje výzkum vzájemně se doplňujících metod návrhu založeného na modelech, simulační verifikaci a model checkingu konečně i nekonečně stavových systémů. Jedná se primárně o výzkum nových přístupů, metod a jejich vlastností, možných rozšíření či specializací apod. Metody vyvíjené v projektu budou prototypově implementovány a ověřeny na vhodných případových studiích. [private wiki]

Řešitelé
Češka Milan, prof. RNDr., CSc. (UITS FIT VUT) , hlavní řešitel
Cerhák Michal, Ing. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Erlebach Pavel, Ing. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Holík Lukáš, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Kironský Elöd, Ing. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Kočí Radek, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Polášek Petr, Ing. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Publikace

2010

2009

2008

2007

Produkty

2009

2008

2007

Nahoru