Detail projektu

Program na podporu rozvoje a inovace studijních programů, Rozšíření nabídky studijních opor pro studijní předměty bakalářského a magisterského studijního programu Informační technologie v anglickém jazyce pro kombinované a distanční formy studia.

Období řešení: 1. 1. 2007 - 31. 12. 2007

Typ projektu: grant

Kód: MŠMT RP 260

Agentura: Rozvojové programy MŠMT

Program:

Název anglicky
Exteding of study materials of bachelor study program Information technogy for distand and combined study in English language
Typ
grant
Klíčová slova

Studijní opory, anglický jazyk

Abstrakt

Projekt se zaměřuje na rozšíření nabídky studijních opor pro studijní předměty bakalářského a magisterského studijního programu Informační technologie v anglickém jazyce pro kombinované a distanční formy studia. Navazuje na dokončení projekt vytváření studijních opor v jazyce českém.

Řešitelé
Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT) , hlavní řešitel
Publikace

2007

Nahoru