Detail projektu

Modely výpočtů a jejich paralelní implementace

Období řešení: 1. 1. 1994 - 31. 12. 1996

Typ projektu: grant

Kód: GA102/94/1096

Agentura: Grantová agentura České republiky

Program:

Název anglicky
Computational models and their parallel implementation
Typ
grant
Klíčová slova

problémově specifické architektury MIMD, transputerové sítě, paralelní simulace, paralelní implementace neuronových sítí, paralelizace řešení systémů diferenciálních rovnic, genetické algoritmy

Řešitelé
Dvořák Václav, Prof. Ing., DrSc. (UIVT FEI VUT) , hlavní řešitel
Fučík Otto, Dr. Ing. (UIVT FEI VUT) , spoluřešitel
Kunovský Jiří, Doc. Ing., CSc. (UIVT FEI VUT) , spoluřešitel
Schwarz Josef, Ing., CSc. (UIVT FEI VUT) , spoluřešitel
Zbořil František, Doc. Ing., CSc. (UIVT FEI VUT) , spoluřešitel
Publikace

1997

1996

1995

1994

Nahoru