Detail projektu

EOARD - Improving the capacity of language recognition systems to handle rare languages using radio broadcast data

Období řešení: 15. 10. 2008 - 14. 12. 2010

Typ projektu: smluvní výzkum

Kód: 083066

Objednatel: US Air Force European Office of Aerospace Research and Development

Název česky
EOARD - Zlepšení schopnosti detekce méně známých jazyků systémy pro automatickou identifikaci jazyka s použitím rozhlasových dat
Typ
smluvní výzkum
Abstrakt

Projekt se zabývá zlepšením schopnosti detekce méně známých jazyků systémy pro automatickou identifikaci jazyka s použitím rozhlasových dat.

Řešitelé
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Černocký Jan, doc. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Hubeika Valiantsina, Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Matějka Pavel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Plchot Oldřich, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Schwarz Petr, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Publikace

2010

2009

Nahoru