Detail projektu

Natural computing na nekonvenčních platformách

Období řešení: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2013

Typ projektu: grant

Kód: GAP103/10/1517

Agentura: Grantová agentura České republiky

Program: Standardní projekty

Název anglicky
Natural Computing on Unconventional Platforms
Typ
grant
Klíčová slova

evoluční algoritmy, celulární automaty, GPU, FPGA, natural computing

Abstrakt

Projekt navrhuje nové metody a platformy pro implementaci natural computingu (počítání podle přírody). Hypotéza projektu je formulována takto: Pokud je použita vhodná nekonvenční platforma a pokud je vhodně modifikován přírodou inspirovaný algoritmus, potom je možné vylepšit zvolené výkonnostní kritérium aplikace v porovnání s existujícími konvenčními implementacemi téže aplikace. Nekonvečními platformami jsou grafické procesní elementy (GPU) a programovatelná hradlová pole (FPGA), které budou využity pro obecné výpočty. Rekonfigurovatelné polymorfní čipy a tištěná elektronika představují v tomto projektu exotičtější výpočetní platformy. Jako reprezentanty natural computingu budeme na zmíněných platformách vyvíjet evoluční algoritmy a celulární automaty. Evoluční algoritmy budou ohodnocovány v úlohách evolučního návrhu obvodů, optimalizace komunikačních plánů, multikriteriální optimalizace apod. Sebereplikace a simulace dopravní situace jsou typické úlohy pro navrhované implementace celulárních automatů. Navržené systémy budou porovnány s ohledem na výkonnost, cenu, spotřebu energie a flexibilitu.

Řešitelé
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , hlavní řešitel
Bidlo Michal, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Dobai Roland, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Dvořák Václav, prof. Ing., DrSc. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Schwarz Josef, doc. Ing., CSc. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Drahošová Michaela, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Korček Pavol, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Minařík Miloš, Ing. (UPSY FIT VUT)
Petrlík Jiří, Ing. (UPSY FIT VUT)
Pospíchal Petr, Ing. (UPSY FIT VUT)
Slaný Karel, Ing. (UPSY FIT VUT)
Šimek Václav, Ing. (UPSY FIT VUT)
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT)
Žaloudek Luděk, Ing. (UPSY FIT VUT)
Publikace

2015

2013

2012

2011

2010

Produkty

2013

2012

2010

Nahoru