Detail projektu

Výuka pokročilých témat teoretické informatiky na mezinárodní úrovni

Období řešení: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010

Typ projektu: grant

Kód: FR2581/2010/G1

Agentura: Fond rozvoje vysokých škol MŠMT

Program: Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

Typ
grant
Abstrakt

Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně v letošním roce prochází významnou změnou v organizaci výuky zejména navazujícího magisterského studijního programu. Dosud bylo studium magisterského programu Informační technologie možné ve čtyřech různých odborných zaměřeních, přičemž studium formálních jazyků a teoretické informatiky bylo, kromě jednoho povinného předmětu, jen velmi okrajové. Počínaje akademickým rokem 2009/2010 bude magisterské studium nabízeno ve třech stávajících a šesti nových odborných zaměřeních, jedním z nich jsou Matematické metody v informačních technologiích, kam formální jazyky a teoretická informatika bezpochyby patří. Cílem tohoto projektu je vytvoření výukových pomůcek, které budou studenty tohoto nového zaměření a zejména studenty doktorského studijního programu seznamovat s moderními trendy v teoretické informatice a souvisejících matematických tématech. Tyto pomůcky však poslouží také v několika předmětech zmíněného nového zaměření magisterského studia. Veškeré výstupy tohoto projektu budou vytvářeny v anglickém jazyce, což českým studentům umožní seznámit se s používanou světovou terminologií a zahraničním studentům přicházejícím studovat na Fakultu informačních technologií poskytne výukové materiály, kterým budou rozumět.

Řešitelé
Koutný Jiří, Ing. (UIFS FIT VUT) , hlavní řešitel
Čermák Martin, Ing. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Publikace

2010

Nahoru