Detail projektu

Multiligvální rozpoznávání a vyhledávání v řeči pro elektronické slovníky

Období řešení: 1. 9. 2009 - 31. 8. 2013

Typ projektu: grant

Kód: FR-TI1/034

Agentura: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Program: TIP

Název anglicky
Multilingual recognition and search in speech for electronic dictionaries
Typ
grant
Klíčová slova

multiligvalita, rozpoznávání řeči, detekceklíčových slov, elektronické slovníky

Abstrakt

Projekt je zaměřen na výzkum, vývoj a ověření technologií, které umožní prototypovat systémy pro rozpoznávání a vyhledávání v řeči pouze s několika hodinami přepsaných trénovacích dat, bez fonetické a lingvistické expertízy. Tyto technologie budou ověřeny v oblasti elektronických slovníků.

Řešitelé
Černocký Jan, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Grézl František, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Karafiát Martin, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Matějka Pavel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Schwarz Petr, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Žižka Josef, Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Kubalík Jakub, Ing. (FIT VUT)
Tomášek Pavel, Ing. (FIT VUT)
Veselý Karel, Ing. (FIT VUT)
Publikace

2013

2012

2011

2010

Produkty

2013

Nahoru