Detail projektu

IARPA Biometrics Exploitation Science and Technology (BEST) - Promoting Robustness in Speaker Modeling (PRISM)

Období řešení: 7. 12. 2009 - 30. 12. 2011

Typ projektu: smluvní výzkum

Kód: IARPA 69-000518

Objednatel: Intelligence Advanced Research Projects Activity

Program: Mezinárodní projekty

Název česky
IARPA Využití vědy a technologií v biometrii (BEST) - Zvyšování robustnosti v modelování mluvčího (PRISM)
Typ
smluvní výzkum
Abstrakt

Projekt PRISM v programu IARPA-BEST (využití vědy a technologií v biometrii) se věnuje zvyšování robustnosti v modelování mluvčího. Tento projekt je financován vládní agenturou USA, IARPA.

Řešitelé
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Glembek Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Matějka Pavel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Otáhalová Sylva (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Plchot Oldřich, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Schwarz Petr, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Kajarekar Sachin, Ph.D. (SRI)
Shriberg Elisabeth (SRI)
Publikace

2012

2011

Nahoru