Detail projektu

Modernizace laboratorního přípravku do předmětu Prvky počítačů

Období řešení: 1.1.2010 - 31.12.2010

Typ projektu: grant

Kód: FR2681/2010/G1

Agentura: Fond rozvoje vysokých škol MŠMT

Program: Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

Název anglicky
Didactic Tool of Computer Hardware Course Innovation
Typ
grant
Klíčová slova
laboratorní přípravek, simulační prostředí, podpora výuky, předměty Prvky počítačů, Vysoce náročné výpočty a Teorie obvodů
Abstrakt

Cíl řešení je zaměřen na návrh a vytvoření modernizovaného experimentálního laboratorního přípravku a obslužného softwaru se simulačním prostředím do předmětu Prvky počítačů (IPR). Laboratorní přípravek bude sloužit pro praktickou část výuky k osvojení základních principů elektrických obvodů. Spolu s novým obslužným softwarem, který navíc umožní využít danou aplikaci bez připojeného daného přípravku, umožní rozšířit laboratorní cvičení nejen v předmětech Prvky počítačů (IPR), ale i v předmětech Vysoce náročné výpočty (VNV) a Teorie obvodů (ITO).

Řešitelé
Šátek Václav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , hlavní řešitel
Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Sehnalová Pavla, Ing. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Publikace

2011

2010

Nahoru