Detail projektu

Automates et Logique pour la vérification symbolique de logiciels

Období řešení: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2011

Typ projektu: grant

Kód: MEB021023

Agentura: Barrande - česko-francouzský program integrovaných akcí

Program: KONTAKT

Typ
grant
Klíčová slova

formální verifikace, nekonečně stavové systémy, symbolické reprezentace, automaty, logiky

Abstrakt

Mezi techniky, které jsou určeny pro verifikaci nekonečně stavových systémů, patří přístupy založené na využití tzv. řezů, automatizované indukce, či symbolické verifikace, která je pravděpodobně nejběžnější a která je také předmětem tohoto projektu. Symbolická verifikace je založena na konečné reprezentaci množin stavů zkoumaných systémů (příp. jejích abstrakcí) pomocí vhodného formalismu. Mezi nejběžněji používané formalismy pro symbolickou reprezentaci množin stavů patří logiky a automaty.

Vědeckým cílem projektu
je významně přispět ke zlepšení obecnosti a škálovatelnosti současných symbolických metod verifikace nekonečně stavových programů založených na využití logik a/nebo automatů. Za tím účelem budou jednak zkoumány možnosti zlepšení jednotlivých přístupů založených na logikách nebo automatech, velká pozornost však bude věnována také možnostem kombinace výhod obou těchto přístupů. Výzkum se přitom soustředí zejména na verifikaci programů s neomezenými celočíselnými proměnnými, poli a/nebo dynamickými datovými strukturami založenými na ukazatelích.

Řešitelé
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT) , hlavní řešitel
Iosif Radu (VERIMAG) , spoluřešitel
Bozga Marius (VERIMAG)
Habermehl Peter (UPAR7)
Konečný Filip, Ing. (UITS FIT VUT)
Šimáček Jiří, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Publikace

2012

2011

2010

Produkty

2010

Nahoru