Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Detail projektu

SCADA systém pro řízení a monitorování procesů v reálném čase

Období řešení: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2013

Typ projektu: grant

Kód: TA01010632

Agentura: Technologická agentura České republiky

Program: Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

Název anglicky
SCADA system for control and monitoring RT processes
Typ
grant
Klíčová slova

Reálný čas, prostředí pro tvorbu RT aplikací, měření času

Abstrakt

Předmětem výzkumu a vývoje je vytvoření SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) systému pro počítače typu PC a průmyslové PC, který by pracoval a komunikoval s procesní úrovní v reálném čase. Výzkum a vývoj SCADA systému bude směřován zejména do oblasti síťových aplikací a také na komunikaci ve WAN sítích. Vyvinutý systém bude otevřený, ale bude zaručena jeho bezpečnost jako celku.
Budou vyvinuty programové nástroje pro podporu návrhu síťových aplikací, zejména generování prototypů, simulaci provozu a podpory měření na síti. Zvláštní pozornost bude věnovaná problematice přesného měření času a synchronizace při distribuovaném zpracování a komunikaci v reálném čase.

Řešitelé
Srovnal Vilém, prof. Ing., CSc. (FEI VŠB) , hlavní řešitel
Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT) , hlavní řešitel
Ráb Jaroslav, Ing. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Halfar Patrik, Ing. (UIFS FIT VUT)
Publikace

2014

2013

2012

2011

Produkty

2013

Nahoru