Detail projektu

Vzdělávání v IT pro praxi

Období řešení: 1. 10. 2010 - 31. 5. 2013

Typ projektu: grant

Kód: CZ.1.07/2.2.00/15.0163

Agentura: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Program: OPVK Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 2.2

Název anglicky
IT Education for Practice
Typ
grant
Abstrakt

Projekt je zaměřen na inovaci studijních programů "Informační technologie". Obohatí je o nové kurzy, které dosud programy neobsahovaly, bude také provedena zásadní inovace některých stávajících s cílem poskytnout absolventům znalosti aktuálních technologií, které jsou užívány v praxi a také zajistit jejich konkurenceschopnost vybavením dalšími, pro praxi nezbytnými dovednostmi. Na základě uskutečněných průzkumů u absolventů a zaměstnavatelů byly vytipovány deficitní oblasti současné podoby studijních programů. Klíčové aktivity projektu se zaměřují na jejich odstranění. Kromě odborného vzdělávání v současně nejrozšířenějších technologiích (Microsoft, Cisco, Oracle, vestavěné systémy) bude zavedeno a posíleno také vzdělávání v manažerských, měkkých a jazykových dovednostech. Zárukou kvality bude mezinárodně uznávaná certifikace absolventů ve zmíněných oblastech. Popsaná inovace je finančně i odborně náročná a proto bez podpory projektu a zapojení kvalitních partnerů těžko realizovatelná.

  [img]

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Řešitelé
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA (UPSY FIT VUT) , hlavní řešitel
Bartík Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Burgetová Ivana, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Kurečka Radomír, Ing. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Matoušek Petr, doc. Ing., Ph.D., M.A. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Ráb Jaroslav, Ing. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS FIT VUT) , spoluřešitel
Květoňová Šárka, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Sopuch Zbyněk, Ing. (UIFS FIT VUT)
Publikace

2013

2012

2011

2010

Nahoru