Detail projektu

Zpracování obrazu a syntéza 3D grafiky na mobilních zařízeních

Období řešení: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011

Typ projektu: grant

Kód: FR1255/2011/G1

Agentura: Fond rozvoje vysokých škol MŠMT

Program: Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

Název anglicky
Image processing and 3D graphics syntesis on mobile devices
Typ
grant
Klíčová slova

google android, 3D graphics, computer vision

Abstrakt

Projekt je zaměřen na problematiku počítačového vidění a generování 3D grafiky na mobilních telefonech, která bude později využita v rámci disertačních prací řešitelů. Dále je projekt zaměřen na přípravu studijních materiálů a demonstračních nástrojů pro řešení projektů ve dvou předmětech bakalářského a magisterského studijního programu, do kterých projekt obsahově zapadá. Konkrétně se jedná o předmět Multimédia (dále MUL) a předmět Tvorba aplikací pro mobilní zařízení (dále TAM). A v neposlední řadě projekt přispěje k realizaci bakalářských a magisterských prací týkajících se daného tématu. Cílem tedy je vytvoření podmínek pro rozšíření výuky v oblasti tvorby aplikací počítačového vidění a generování 3D grafiky na mobilních přístrojích.

Řešitelé
Láník Aleš, Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Beran Vítězslav, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Polok Lukáš, Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Nahoru