Detail projektu

Zpřístupnění automatického ověřování mluvčího širokému spektru uživatelů v oblasti bezpečnosti

Období řešení: 1. 4. 2013 - 30. 9. 2015

Typ projektu: grant

Kód: VG20132015129

Agentura: Ministerstvo vnitra České republiky

Program: Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015

Název anglicky
Enabling automatic speaker verification to broad spectrum of users in the security domain
Typ
grant
Klíčová slova

rozpoznávání mluvčího; hlasová biometrie; vyhledávání mluvčího; hlasová analýza; forenzní analýza

Abstrakt

U rozpoznávání mluvčího (SRE) došlo v minulých letech k podstatnému teoretickému a algoritmickému pokroku. Projekt se soustředí na adaptaci algoritmů pro specifické potřeby policejních a zpravodajských složek, tak aby (1) poskytovaly precizní ale jednoduché zobrazení výsledků tak, aby zodpovědní pracovníci získali včas potřebnou informaci a udrželi si rychlost reakce proti hrozbám a ve vyšetřování, (2) je bylo možné dotrénovat na cílových datech uživatele a podstatně tak zvýšit jejich úspěšnost.

Řešitelé
Černocký Jan, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Schwarz Milan (Phonexia) , spoluřešitel
Glembek Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Kobes Michal (UPGM FIT VUT)
Kohlová Renata, Ing. (UPGM FIT VUT)
Pešán Jan, Ing. (UPGM FIT VUT)
Plchot Oldřich, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Šimek Dominik, Ing. (FP VUT)
Veselý Karel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Publikace

2016

2015

2014

2013

Nahoru