Detail projektu

Podpora tvorby excelentních týmů mezioborového výzkumu na VUT

Období řešení: 1. 7. 2012 - 30. 6. 2015

Typ projektu: grant

Kód: CZ.1.07/2.3.00/30.0005

Agentura: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Program: OP VK - Oblast podpory 2.3 - Lidské zdroje ve VaV

Název anglicky
Support of Interdisciplinary Excellence Research Teams Establishment at BUT
Typ
grant
Abstrakt

Hlavním cílem tohoto celouniverzitního projektu je podpořit tvorbu excelentních týmů na VUT v Brně zapojením nových spolupracovníků z jiných institucí do činnosti výzkumných a vývojových týmů na postdoktorandských pozicích na VUT v Brně s důrazem na internacionalizaci,multidisciplinaritu, intersektorální mobilitu a spolupráci.Využity a podpořeny budou především synergie mezi jednotlivými VaV týmy projektů OP VaVpI,které se pohybují v mezioborovém prostředí 5 fakult VUT v Brně.V průběhu realizace projektu budou v těchto týmech přijati na základě výběrových řízení noví "postdoci" a získají bohaté zkušenosti se zahraničním výzkumem a projekty mezinárodního výzkumu a vývoje.Tito mladí vědci se budou účastnit zde i v zahraničí odborných vzdělávacích akcí, souvisejících s tématy jejich výzkumné činnosti. Své zkušenosti budou dále předávat ostatním členům výzkumného týmu a dalším cílovým skupinám (pracovníci a studenti VŠ),kteří tak budou mít možnost rozvíjet své odborné znalosti a kompetence.

  [img]

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Řešitelé
Urban Tomáš, Mgr. Ing. (VCIT FIT VUT) , hlavní řešitel
Cumani Sandro, Mgr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Černocký Jan, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Letko Zdeněk, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Publikace

2015

2014

2013

Nahoru