Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci Centra kompetence
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Detail projektu

Centrum kompetence ve zpracování vizuálních informací (V3C - Visual Computing Competence Center)

Období řešení: 1. 5. 2012 - 31. 12. 2019

Typ projektu: grant

Kód: TE01020415

Agentura: Technologická agentura České republiky

Program: Centra kompetence

Název anglicky
V3C - Visual Computing Competence Center
Typ
grant
Klíčová slova

počítačové vidění, počítačová grafika, uživatelská rozhraní

Abstrakt

Záměr projektu spočívá ve vytvoření Centra kompetence pro zpracování vizuálních informací (V3C - Visual Computing Competence Center) jako uskupení dvou významných výzkumných organizací a čtyř průmyslových partnerů. Motivací je dlouhodobě nedostatečná provázanost výzkumných pracovišť a průmyslových podniků v ČR. Cílem projektu je vytvořit dlouhodobý rámec pro intenzivnější uplatňování výsledků aplikovaného výzkumu daného oboru v oblasti českého průmyslu a tento rámec naplnit vlastním výzkumem.

Řešitelé
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Beran Vítězslav, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Dubská Markéta, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Juránek Roman, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Jurzykowski Michal, Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Kučiš Michal, Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Musil Martin, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Musil Petr, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Najman Pavel, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Navrátil Jan, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Nečas Ondřej, Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Pečiva Jan, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Seeman Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Španěl Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Choudhary Abhishek (FIT VUT)
Juráček Ivo, Bc. (FIT VUT)
Kapinus Michal, Ing. (UPGM FIT VUT)
Kaushik Sumit (UPGM FIT VUT)
Klepárník Petr, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Kodym Oldřich, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Kolář Martin, Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Kula Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Maršík Lukáš, Ing. (UPGM FIT VUT)
Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc. (UIFS FIT VUT)
Mlích Jozef, Ing. (UPGM FIT VUT)
Přibyl Bronislav, Ing. (UPGM FIT VUT)
Szentandrási István, Ing. (UPGM FIT VUT)
Vlnas Michal, Ing. (FIT VUT)
Zahrádka Jiří, Ing. (UPGM FIT VUT)
Zemek Petr, Ing. (UIFS FIT VUT)
Publikace

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Produkty

2022

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Nahoru