Detail projektu

ConstRaint and Application driven Framework for Tailoring Embedded Real-time Systems

Období řešení: 1. 6. 2012 - 30. 9. 2015

Typ projektu: grant

Kód: 7H12006, 295371 - CRAFTERS

Agentura: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Program: Společné technologické iniciativy

Název česky
Schéma pro vytváření vestavěných systémů pracujících v reálném čase v závislosti na možnostech a omezeních aplikace
Typ
grant
Abstrakt

Projekt se zabývá schématem pro vytváření vestavěných systémů pracujících v reálném čase v závislosti na možnostech a omezeních aplikace.

Řešitelé
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Chrápek David, Ing. (UPGM FIT VUT)
Juránek Roman, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Kajan Rudolf, Ing. (UPGM FIT VUT)
Klicnar Lukáš, Ing. (UPGM FIT VUT)
Musil Martin, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Musil Petr, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Svoboda Pavel, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Publikace

2015

2014

2013

Produkty

2014

2013

2012

Nahoru