Detail projektu

Verifikace a optimalizace počítačových systémů

Období řešení: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2014

Typ projektu: grant

Kód: FIT-S-12-1

Agentura: Vysoké učení technické v Brně

Program: Vnitřní projekty VUT

Název anglicky
Verification and Optimization of Computer Systems
Typ
grant
Klíčová slova

formální verifikace, testování a dynamická verifikace, optimalizace, počítačové systémy

Abstrakt

Projekt je zaměřen na rozvoj technik automatizované verifikace a optimalizace počítačových systémů, včetně kombinací technik používaných v těchto oblastech. Projekt integruje výzkumné skupiny ze dvou ústavů FIT VUT v Brně. Do projektu jsou významným způsobem zapojeni vybraní doktorandi působící v oblasti verifikace i optimalizace. Významným aspektem projektu je akcentace mezinárodní spolupráce se špičkovými zahraničními pracovišti, vedoucí na společné publikace, projekty a vedení doktorandů.

Řešitelé
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , hlavní řešitel
Češka Milan, prof. RNDr., CSc. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Dudka Kamil, Ing. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Fiedor Jan, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Fučík Otto, doc. Dr. Ing. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Korček Pavol, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Lengál Ondřej, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Letko Zdeněk, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Minárik Michal, Ing. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Peringer Petr, Dr. Ing. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Petrlík Jiří, Ing. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Šimáček Jiří, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Publikace

2015

2014

2013

2012

Produkty

2014

2013

2012

Nahoru