Detail projektu

Inovace laboratoře bezpečnostní analýzy mikročipů

Období řešení: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013

Typ projektu: grant

Kód: FR1239/2013/Aa

Agentura: Fond rozvoje vysokých škol MŠMT

Program: Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

Název anglicky
Innovation of laboratory of chips security analysis
Typ
grant
Klíčová slova

bezpečnost, čip, analýza, mikroskop

Abstrakt

Laboratoř bezpečnostní analýzy čipů bude sloužit k výukovým účelům, které kombinují hardwarový i softwarový přístup k bezpečnosti. Témata budou zahrnovat jak možné útoky v podobě odposlechu a analýzy postranních kanálů čipů (např. u čipových karet), tak především přímo hardwarovou analýzu samotných čipů.

Laboratoř bude poskytovat jedno pracoviště, které poslouží mimo jiné k přípravě e-learningových materiálů (instruktážních videí, databázi snímků odpouzdřených čipů apod.), které budou využity jak přímo v přednáškách, zejména však pro cvičení a realizaci projektů v kurzech, které se zabývají bezpečností IT. V laboratoři je již k dispozici světelný mikroskop Olympus BX61M, který je využíván pro základní technickou analýzu čipů, nicméně jeho technické možnosti dosahují svých limitů. V případě požadavku na zkoumání sofistikovanějších čipů narážíme na fyzikální omezení tohoto optického přístroje. Ani při největším zvětšení pak nejsme schopni na povrchu čipu rozpoznat stavební prvky, přičemž rozšíření o silnější objektivy nám nebylo k našemu účelu výrobcem doporučeno. Proto bychom chtěli pořídit nové zařízení (elektronový mikroskop PHENOM G2 PURE), umožňující posunout hranice pozorování v naší laboratoři a získat tak možnost zkoumání i soudobých integrovaných obvodů. Z hlediska výuky je samozřejmě žádoucí umožnit studentům prakticky pozorovat moderní technologie. Laboratoř bude sloužit pro účely výuky v kurzech Bezpečnost informačních systémů (BIS), Bezpečnost informačních systémů a kryptografie (BID), Kryptografie (KRY), Inteligentní senzory (SEN), Pokročilé asemblery (PAS) a Návrh
číslicových systémů (INC), a dále pro účely řešení bakalářských a diplomových projektů. Součástí projektu bude i vývoj softwaru, který bude podporovat analýzu obrazové informace pořízené z mikroskopu.

Řešitelé
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , hlavní řešitel
Fučík Otto, doc. Dr. Ing. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Nahoru