Detail projektu

Efektivní aplikace Moderní metody Taylorovy řady pro řešení stiff soustav a systémů vyšších řádů

Období řešení: 2.7.2012 - 30.6.2013

Kód: Aktion-64p13

Agentura: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Program: Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR

Název anglicky
Efficient Application of Modern Taylor Series Methods to Stiff and High-Order Systems
Typ
grant
Klíčová slova
numerické integrační metody, paralelní výpočty, diferenciální rovnice, tuhé systémy, Taylorova řada
Abstrakt
V projektu bude vytvořen efektivní algoritmus řešení složitých simulačních problémů použitím Moderní metody Taylorovy řady (MTSM). Extrémní přesnost řešení MTSM je známá, přesto aplikace MTSM při řešení tuhých soustav, při řešení systémů s nespojitostmi a při řešení systémů vyšších řádů stále vyžaduje nový výzkum. Vysoce náročné výpočty v simulacích představují nejen důležitou oblast současného výzkumu, ale především důležitou oblast aplikací v průmyslu. Výsledky získané předkládaným projektem umožní oběma výzkumným skupinám dokonale prozkoumat řešení požadovaných simulačních problémů. Výsledky získané předkládaným projektem umožní navrhnout efektivní algoritmy pro typické výzkumné problémy.
Řešitelé
Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc. (UITS FIT VUT) , hlavní řešitel
Kocina Filip, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Šátek Václav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Vopěnka Václav, Ing. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Publikace

2013

2012

Nahoru