Detail projektu

VUT Bezpečnost a obrana - Zařízení pro snímání a rozpoznávání oční duhovky a sítnice

Období řešení: 1. 1. 2012 - 30. 6. 2015

Typ projektu: grant

Kód: ED3.1.00/13.0271

Agentura: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Program: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

Název anglicky
Device for acquirement and recognition of eye iris and eye retina
Typ
grant
Klíčová slova

biometrie, duhovka oka, sítnice oka, transfer technologií, komercializace

Abstrakt

Víme, že biometrické zařízení pro snímání a rozpoznávání kombinace sítnice a duhovky oka na trhu v současnosti není dostupné. Předpokládá se uplatnění nejenom u firem v biometrickém oboru, ale i v oftalmologii a přidružených lékařských očních vědách. Během Proof of Concept dojde k návrhu a realizaci funkčního vzorku zařízení za účelem ověření jeho plánovaných vlastností, dále testování v laboratorních podmínkách. Výchozí komercializací je licence. Ve spolupráci s manažerem TT budou ve fázi proof-of-concept 2 uspořádána odborná setkání s potenciálními uživateli, kde bude v režimu utajení diskutována otázka přizpůsobení technologie konkrétním aplikacím, očekáváním a potřebám typových produktů.

Řešitelé
Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , hlavní řešitel
Kolář Radim, doc. Ing., Ph.D. (UBMI FEKT VUT) , spoluřešitel
Provazník Valentine, prof. Ing., Ph.D. (UBMI FEKT VUT) , spoluřešitel
Vojnarová Marta, Ing. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Doležel Michal, Ing. (UITS FIT VUT)
Hájek Josef, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Harabiš Vratislav, Ing., Ph.D. (FEKT VUT)
Kupková Karolína, Ing. (UITS FIT VUT)
Macková Pavlína, Ing. (FEKT VUT)
Marvan Aleš, Ing. (UITS FIT VUT)
Novotný Tomáš, Ing. (UITS FIT VUT)
Odstrčilík Jan, Ing., Ph.D. (FEKT VUT)
Semerád Lukáš, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Svoboda Jan, Ing. (FIT VUT)
Štohanzlová Petra, Ing., Ph.D. (FEKT VUT)
Publikace

2015

2014

2013

Produkty

2014

2013

Nahoru