Detail projektu

Inteligentní testování a analýza paralelních programů

Období řešení: 1. 4. 2013 - 31. 3. 2015

Typ projektu: grant

Kód: LH13265

Agentura: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Program: KONTAKT II (2011-2017)

Název anglicky
Intelligent Testing and Analysis of Concurrent Software
Typ
grant
Klíčová slova

Paralelní programy, testování, verifikace, statická a dynamická analýza, vkládání šumu, meta-heuristiky, genetické algoritmy, genetické programování, dolování dat.

Abstrakt

Cílem projektu je přispět výzkumem realizovaným společně se zahraničním partnerem k výraznému zvýšení efektivity, obecnosti a stupně automatizace procesu testování a analýzy vícevláknových programů. Zlepšení efektivnosti bude dosaženo vývojem nových heuristik pro vkládání šumu do plánování paralelních programů, které zvýší pravděpodobnost nalezení chyb v synchronizaci během testování vícevláknových programů. Zvýšení obecnosti bude dosaženo vývojem nových dynamických detekčních algoritmů, které se zaměří i na nové či dosud méně studované synchronizační mechanismy, méně studované třídy chyb, případně na dosud méně podporované třídy programů (např. na dynamickou analýzu paralelních programů na úrovni binárního kódu s využitím vkládání šumu). Vyšší automatizace bude dosaženo využitím optimalizačních algoritmů, tzv. meta-heuristik, a technik dolování z testovacích dat pro automatickou optimalizaci testování vícevláknových programů s ohledem na různá kritéria bez nutnosti manuálního zásahu programátora.

Řešitelé
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , hlavní řešitel
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Dudka Vendula, Ing. (UITS FIT VUT)
Fiedor Jan, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Letko Zdeněk, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Publikace

2015

2014

Nahoru