Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail projektu

Inteligentní testování a analýza paralelních programů

Období řešení: 01.04.2013 - 31.03.2015

Kód: LH13265

Agentura: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Program: KONTAKT II (2011-2017)

Název anglicky
Intelligent Testing and Analysis of Concurrent Software
Typ
grant
Klíčová slova
Paralelní programy, testování, verifikace, statická a dynamická analýza, vkládání šumu, meta-heuristiky, genetické algoritmy, genetické programování, dolování dat.
Abstrakt
Cílem projektu je přispět výzkumem realizovaným společně se zahraničním partnerem k výraznému zvýšení efektivity, obecnosti a stupně automatizace procesu testování a analýzy vícevláknových programů. Zlepšení efektivnosti bude dosaženo vývojem nových heuristik pro vkládání šumu do plánování paralelních programů, které zvýší pravděpodobnost nalezení chyb v synchronizaci během testování vícevláknových programů. Zvýšení obecnosti bude dosaženo vývojem nových dynamických detekčních algoritmů, které se zaměří i na nové či dosud méně studované synchronizační mechanismy, méně studované třídy chyb, případně na dosud méně podporované třídy programů (např. na dynamickou analýzu paralelních programů na úrovni binárního kódu s využitím vkládání šumu). Vyšší automatizace bude dosaženo využitím optimalizačních algoritmů, tzv. meta-heuristik, a technik dolování z testovacích dat pro automatickou optimalizaci testování vícevláknových programů s ohledem na různá kritéria bez nutnosti manuálního zásahu programátora.
Řešitelé
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , hlavní řešitel
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Dudka Vendula, Ing. (UITS FIT VUT)
Fiedor Jan, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Letko Zdeněk, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Pluháčková Hana, Mgr. Bc. (UITS FIT VUT)
Sawa Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (FEI VŠB)
Publikace

2015

2014

Nahoru