Detail projektu

Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty

Období řešení: 1. 6. 2012 - 31. 5. 2014

Typ projektu: grant

Kód: CZ.1.07/2.3.00/35.0004

Agentura: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Program: OP VK - Oblast podpory 2.3 - Lidské zdroje ve VaV

Název anglicky
Popularisation of the results Rad at BUT and support of systematic work with students
Typ
grant
Klíčová slova

mladí vědci, týmy excelence, výzkum a vývoj 

Abstrakt

Cílem projektu je v letech 2012 až 2014 popularizovat vědu a výzkum na VUT v Brně a v ČR, zejména pak výstupy 7 projektů národních a regionálních center OP VaVpI. Pro popularizaci využít a rozšířit spolupráci s talentovanými studenty ZŠ, SŠ, VOŠ a studenty bakalářského studia VŠ a zapojit je do vědeckovýzkumných týmů na VUT v Brně.

  [img]

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Řešitelé
Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT) , hlavní řešitel
Nahoru