Detail projektu

Intelligent Management Platform for Advanced Real-Time media processes

Období řešení: 1. 11. 2012 - 31. 10. 2015

Typ projektu: grant

Kód: 7E13044, 316564

Agentura: Information and Communication Technologies (ICT) 7th Framework programme

Program: Sedmý rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a vzdělávání

Název česky
IMPART - Intelligent Management Platform for Advanced Real-Time media processes
Typ
grant
Abstrakt

Projekt IMPART se zaměřuje na výzkum, vývoj a hodnocení řešení inteligentní správy informací pro problémy "velkých dat" v oblasti tvorby digitálního kina. Hledá nové cesty správy, zobrazování a analýzy obrovských multimediálních datových sad s cílem usnadnění práce tvůrčích pracovníků, kteří budou moci prohlížet nasnímané 3D reprezentace scény, porozumět datům, identifikovat chyby, hodnotit kvalitu záběrů a činit závěry v reálném čase.

Řešitelé
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Ila Viorela S., Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Kula Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Polok Lukáš, Ing. (UPGM FIT VUT)
Seeman Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Šolony Marek, Ing., PhD. (UPGM FIT VUT)
Publikace

2018

2017

2015

2014

2013

Produkty

2015

2014

2013

Nahoru