Detail projektu

Modelování, verifikace a prototypování distribuovaných aplikací s využitím Petriho sítí

Období řešení: 1. 1. 2000 - 31. 12. 2002

Typ projektu: grant

Kód: GA102/00/1017

Agentura: Grantová agentura České republiky

Program:

Název anglicky
Modelling, Verifying, and Prototyping Distributed Applications Using Petri Nets
Typ
grant
Klíčová slova

distribuované aplikace, modelování a prototypování, formální verifikace, objektově orientované Petriho sítě

Abstrakt

Projekt vychází z původního matematického modelu objektově orientovaných Petriho sítí (OOPN), který byl vytvořen na ÚIVT FEI VUT a který spojuje výhody vysokoúrovňových Petriho sítí s výhodami objektově orientovaných návrhových technologií. Projekt sleduje dva hlavní cíle. Prvním cílem je návrh a implementace systému pro modelování, simulaci a prototypování distribuovaných aplikací s využitím OOPN, včetně možnosti distribuovaného běhu vytvořených prototypů a propojení s objekty implementovanými jiným způsobem. Druhým cílem je umožnit formální analýzu a verifikaci modelů popsaných OOPN, a to zejména s využitím jejich vhodně redukovaných stavových prostorů. To si vyžádá originální řešení některých specifických teoretických problémů plynoucích z dynamické instanciace objektů. Dále bude posouzena možnost aplikace metod modulární či kompozitní analýzy a také metod statické analýzy OOPN. Navržené nástroje pro modelování, prototypování a verifikaci budou zastřešeny metodologií doporučující způsob jejich použití při návrhu distribuovaných aplikací tak, aby se dosáhlo dobré udržovatelnosti, spolehlivosti a výkonnosti.

Řešitelé
Češka Milan, Prof. RNDr., CSc. (UIVT FEI VUT) , hlavní řešitel
Janoušek Vladimír, Ing., Ph.D. (UIVT FEI VUT) , spoluřešitel
Rábová Zdeňka, Doc. Ing., CSc. (UIVT FEI VUT) , spoluřešitel
Vojnar Tomáš, Ing., Ph.D. (UIVT FEI VUT) , spoluřešitel
Haša Luděk, Ing. (UITS FIT VUT)
Kočí Radek, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Schwarz Ivan, Ing. (UITS FIT VUT)
Publikace

2003

2002

2001

2000

Nahoru