Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail projektu

Nekonvenční návrhové techniky pro číslicové obvody s vlastní rekonfigurací: od materiálů k implementaci

Období řešení: 05.05.2014 - 31.05.2017

Kód: LD14055

Agentura: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Program: COST CZ (2011-2017)

Název anglicky
Unconventional Design Techniques for Intrinsic Reconfiguration of Digital Circuits: From Materials to Implementation
Typ
grant
Klíčová slova
Návrh číslicových obvodů, syntéza číslicových obvodů, multifunkční elektronika, polymorfní elektronika, organické polovodiče, nanomateriály pro elektroniku.
Abstrakt
V posledním desetiletí se začíná ve větší míře výzkum technologií realizace polovodičových prvků orientovat na jiné materiály, než jsou přirozené anorganické polovodiče. Jde zejména o organické (polymerní) polovodiče na jedné straně a polovodivé struktury na bázi nanostruktur na straně druhé. Kromě celé řady vlastností a parametrů, které jsou lepší nebo horší než u klasických křemíkových struktur, je zajímavou vlastností alternativních materiálů například ambipolarita. Tato vlastnost, zdánlivě spíše zajímavá než užitečná, však může umožnit velmi efektivní implementaci prvků pro multifunkční obvody. Multifunkční číslicové obvody využívají skutečnosti, že některé logické prvky mohou řízeně změnit svoji funkci, čímž dojde k řízené změně funkce celého obvodu, podobně, jako při rekonfiguraci. Spolu s dalšími vlastnostmi a parametry nových technologií výroby polovodičových prvků může být v řadě aplikací výhodné realizovat zařízení jako multifunkční číslicový obvod alternativní technologií. Projekt si klade za cíl prokázat tuto hypotézu a poskytnout základní východiska a nástroje pro inovativní řešení některých tříd aplikací s využitím multifunkčních číslicových obvodů implementovaných technologií organických polovodičů nebo polovodivých nanostruktur. Aby bylo možno hypotézu prokázat, je třeba řešit v kontextu nových technologií všechny tři základní problémy návrhu multifunkčních obvodů, tj. identifikovat vhodné třídy aplikací, v nichž lze očekávat benefity z řešení multifunkčním obvodem, nalézt, navrhnout, případně modifikovat vhodné základní stavební prvky - multifunkční hradla a konečně nalézt, navrhnout, případně modifikovat stávající metodiky návrhu multifunkčních číslicových obvodů.
Řešitelé
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA (UPSY FIT VUT) , hlavní řešitel
Crha Adam, Ing. (FIT VUT) , spoluřešitel
Nevoral Jan, Ing. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Šimek Václav, Ing. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Tesař Radek, Ing. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Publikace

2017

2016

2015

2014

Produkty

2016

Nahoru