Detail projektu

Automatická analýza a verifikace transakčních pamětí

Období řešení: 1.1.2014 - 31.12.2014

Kód: LD14001

Agentura: COST, European Cooperation in Science and Technology

Program: COST CZ (2011-2017)

Název anglicky
Automatic Analysis and Verification of Transactional Memories
Typ
grant
Klíčová slova
transakční paměti, paralelní programy, chyby v synchronizaci, monitorování programů, testování programů, statická a dynamická analýza programů, vkládání šumu
Abstrakt
Cílem projektu je navrhnout efektivní metody automatizovaného testování a analýzy paralelních programů využívajících novou a vysoce perspektivní technologii transakčních pamětí. Výzkum vedoucí k tomuto cíli bude realizován v koordinaci s COST akcí IC1001. Projekt se soustředí na návrh algoritmů vhodných pro detekci chyb specifických pro programy s transakční pamětí, konkrétně na chyby vznikající při vzájemné interakci mezi jednotlivými transakcemi a na chyby vznikající při interakci transakcí s jinými synchronizačními mechanismy. Jako základ pro testování a analýzu programů využívajících transakční paměti budou vyvinuty metody pro monitorování těchto programů, jež minimálně ovlivní jejich původní chování, ale přesto budou schopny poskytnout přesné informace o jejich běhu. Vysoké efektivity studovaných metod pro testování a analýzu programů využívajících transakční paměti bude dosaženo návrhem jejich kombinace s technikami pro vkládání šumu, které zvýší pravděpodobnost nalezení chyb v analyzovaných programech.
Řešitelé
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , hlavní řešitel
Dudka Vendula, Ing. (UITS FIT VUT)
Fiedor Jan, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Kot Martin, Ing., Ph.D. (KI FEI VŠB Ostrava)
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Letko Zdeněk, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Parízek Pavel, RNDr., Ph.D. (MFF UK)
Pluháčková Hana, Mgr. Bc. (UITS FIT VUT)
Publikace

2015

Nahoru