Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Detail projektu

Meeting assistant (MINT)

Období řešení: 1. 10. 2014 - 31. 12. 2017

Typ projektu: grant

Kód: TA04011311

Agentura: Technologická agentura České republiky

Program: Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

Název anglicky
Meeting Assistant (MINT)
Typ
grant
Klíčová slova

jednání; mezilidská komunikace; rozpoznávání řeči; strojový překlad; dolování dat; sumarizace; detekce slabých signálů; meeting asistent

Abstrakt

Cílem projektu je výzkum a vývoj v oblasti zpracování audia během jednání mezi lidmi (schůze, jednání týmů, jednání se zákazníky, atd.) vedoucí
k vytvoření prototypu inteligentního asistenta pro pomoc během jednání (on-line), se zpracováním záznamu z jednání (off-line) a s následným
systematickým uchováváním a sdílením záznamů jednání

Řešitelé
Černocký Jan, doc. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Glembek Ondřej, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Szőke Igor, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Žižka Josef, Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Novotný Ondřej, Ing. (UPGM FIT VUT)
Silnova Anna, MSc. (UPGM FIT VUT)
Skácel Miroslav, Ing. (UPGM FIT VUT)
Ščavnický Tomáš, Bc. (FIT VUT)
Publikace

2017

2016

2015

Nahoru