Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Detail projektu

Využití zobrazovacích technik a počítačového plánování v traumatologii

Období řešení: 01.07.2014 - 30.06.2017

Kód: TA04011606

Agentura: Technologická agentura České republiky

Program: Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

Název anglicky
Modern Image Processing Techniques and Computer-based Planning in Trauma Treatment
Typ
grant
Klíčová slova
Počítačové předoperační plánování; traumatologie; skeletální traumatologie; léčba zlomenin; repozice kostních fragmentů; výběr implantátu; implantát na míru; zpracování a vizualizace obrazových dat; 3D model; parametrický model dlouhých kostí; GPU akcelerace
Abstrakt
Cílem tohoto projektu je podpořit pracovní postupy týkající se zlomeniny a operativní léčby kostních defektů s využitím moderních metod počítačového zpracování dat a počítačového předoperačního plánování. Řešení projektu zahrnuje spolupráci různých oborů: traumatologie, informační technologie a biomechanika (vývoj zdravotnických prostředků). Projekt se zaměřuje na předoperační fázi a vývoj softwarového systému, který bude lékaři asistovat při identifikaci zlomeniny, počítačové rekonstrukci kostních fragmentů do správné polohy a výběru vhodného implantátu. S využitím moderních technik zpracování a vizualizace dat usnadní software posouzení zlomeniny a vytvoření operačního plánu. Výsledkem bude vhodnější volba implantátu a jeho fixace s cílem předcházet opakovaným korekcím, nadbytečným chirurgickým zákrokům a také snížení zatížení personálu při opakovaném RTG snímkování pacienta.
Řešitelé
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Polok Lukáš, Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Kaushik Sumit (UPGM FIT VUT)
Klepárník Petr, Ing. (UPGM FIT VUT)
Klíma Ondřej, Ing. (UPGM FIT VUT)
Mlích Jozef, Ing. (UPGM FIT VUT)
Otáhalová Sylva (UPGM FIT VUT)
Široký Adam, Ing. (UPGM FIT VUT)
Škoda Petr, RNDr. (UPGM FIT VUT)
Publikace

2016

2015

Produkty

2016

2015

Nahoru