Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické gentury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
www.tacr.cz
Výzkum užitečný pro společnost.

Detail projektu

Využití zobrazovacích technik a počítačového plánování v traumatologii

Období řešení: 1. 7. 2014 - 30. 6. 2017

Typ projektu: grant

Kód: TA04011606

Agentura: Technologická agentura České republiky

Program: Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

Název anglicky
Modern Image Processing Techniques and Computer-based Planning in Trauma Treatment
Typ
grant
Klíčová slova

Počítačové předoperační plánování; traumatologie; skeletální traumatologie; léčba zlomenin; repozice kostních fragmentů; výběr implantátu; implantát na míru; zpracování a vizualizace obrazových dat; 3D model; parametrický model dlouhých kostí; GPU akcelerace

Abstrakt

Cílem tohoto projektu je podpořit pracovní postupy týkající se zlomeniny a operativní léčby kostních defektů s využitím moderních metod počítačového zpracování dat a počítačového předoperačního plánování. Řešení projektu zahrnuje spolupráci různých oborů: traumatologie, informační technologie a biomechanika (vývoj zdravotnických prostředků). Projekt se zaměřuje na předoperační fázi a vývoj softwarového systému, který bude lékaři asistovat při identifikaci zlomeniny, počítačové rekonstrukci kostních fragmentů do správné polohy a výběru vhodného implantátu. S využitím moderních technik zpracování a vizualizace dat usnadní software posouzení zlomeniny a vytvoření operačního plánu. Výsledkem bude vhodnější volba implantátu a jeho fixace s cílem předcházet opakovaným korekcím, nadbytečným chirurgickým zákrokům a také snížení zatížení personálu při opakovaném RTG snímkování pacienta.

Řešitelé
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM FIT VUT) , hlavní řešitel
Polok Lukáš, Ing. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT) , spoluřešitel
Kaushik Sumit (UPGM FIT VUT)
Mlích Jozef, Ing. (UPGM FIT VUT)
Široký Adam, Ing. (UPGM FIT VUT)
Publikace

2016

2015

Produkty

2016

2015

Nahoru