Detail projektu

Modern Taylor Series Method and Parallel Implementation of Numerical Methods for Large Systems

Období řešení: 10.2.2014 - 30.4.2015

Kód: Aktion

Agentura: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Program: AKTION Česká republika - Rakousko

Název česky
Moderní metoda Taylorovy řady a paralelní implementace numerických metod pro rozsáhlé soustavy
Typ
grant
Klíčová slova
numerické integrační metody, paralelní výpočty, diferenciální rovnice, rozsáhlé soustavy algebraických rovnic, Taylorova řada
Abstrakt
V projektu se naváže na předchozí výsledky (Aktion-64p13).  Budou se navrhovat a implementovat nové efektivní algoritmy složitých simulačních problémů se zaměřením na paralelní metodiku výpočtů. Bude se ověřovat extrémní přesnost řešení Moderní Metody Taylorovy Řady (MTSM) při řešení matematických úloh (rozsáhlých soustav obyčejných diferenciálních rovnic, vícenásobných integrálů, parciálních diferenciálních rovnic), při řešení úloh z teorie řízení a při řešení úloh z teorie proudění (rozsáhlých soustav algebraických rovnic).

Výsledky získané předkládaným projektem umožní oběma výzkumným skupinám dokonale prozkoumat paralelní možnosti řešení požadovaných simulačních problémů a navrhnout efektivní algoritmy pro typické výzkumné problémy.

Řešitelé
Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc. (UITS FIT VUT) , hlavní řešitel
Chaloupka Jan, Ing. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Kocina Filip, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Šátek Václav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT) , spoluřešitel
Publikace

2015

Nahoru